Всички наши курсове за възрастни са с комуникативна насоченост, защото езикът е преди всичко средство за комуникация. Разбира се, едновременно с уменията за слушане и говорене, развиваме и умения за четене и писане. Преподавателите са опитни, квалифицирани, мотивирани и ентусиазирани, познават и използват най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение, като умело ги съчетават с познати, добри практики, за да отговорят на индивидуалните нужди на всеки курсист.

 

Общ английски език

Обучение в малки групи на нива: Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. (кликнете тук за описание на нивата според Общата европейска езикова рамка)

Акцентът е върху едновременното развиване на четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.

Използват се оригинални и интересни учебници и учебни материали, и съвременни технологии в чуждоезиковото обучение.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат за съответното ниво.

Курсовете се провеждат в учебната зала на бул. „Цар Освободител“ №51 в гр. Пирдоп.

ден час брой часове продължителност цена
два пъти седмично в делнични дни 18:00 – 20:00 ч. 108 уч. часа 4.5 месеца 432 лв.
три пъти седмично в делнични дни 18:00 – 20:00 ч. 108 уч. часа 3 месеца 432 лв.
веднъж седмично в събота 10:00 – 13:00 или 14:00 – 17:00 ч. 108 уч. часа 6.5 месеца 432 лв.

*Таксата може да се заплати разрочено, на 4 вноски. 

*Учебните материали се заплащат допълнително.

Запишете се:

Elementary    PRE-INTERMEDIATE     INTERMEDIATE  UPPER-INTERMEDIATE


Индивидуално обучение

  • За хора с натоварен график и индивидуални потребности.
  • Обучението се провежда по специално разработена програма, според специфичните нужди, свободното време и темпото на учене на обучаемия.
  • Възможност за акцентиране върху едно или няколко умения – разговор, имейли, граматика, подготовка за изпит или др.
  • Възможност за променяне на датите и часовете, според свободното време на обучаемия.

Цена: 15 лв. на час

Запишете се:

ELEMENTARY    PRE-INTERMEDIATE     INTERMEDIATE


Бизнес английски език

Обучение в малки групи по нива: Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

Акцентът е върху развиване на уменията за комуникация в бизнес среда – телефонни разговори, имейли и писма, срещи, преговори, презентации и др.

Използват се оригинални и интересни учебници и учебни материали, и съвременни технологии в чуждоезиковото обучение.

Обучението се води от преподаватели с международно признати квалификации.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат за съответното ниво.

Запишете се:

UPPER-INTERMEDIATE  ADVANCED


 

English Club

За тези, които желаят:

  • да подобрят уменията си за водене на разговор в официална или неофициална обстановка;
  • да се чувстват спокойни и уверени при разговор;
  • да подобрят произношението си;
  • или просто да практикуват езика.