Езиков център АВС е основан през 2012 г. от Мария Радунчева, опитен и квалифициран учител по английски език. 

Г-жа Радунчева е завършила ГПЧЕ “Алеко Константинов“ гр. Правец и ПУ “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив – магистър по Български език и Английски език.

През 2010 успешно полага изпити за международни сертификати TKT (Teaching Knowledge Test) University of Cambridge ESOL Examinations:

  • Модул 1 – Language and Background to Language Learning and Teaching;
  • Module 2 – Lesson Planning and Use of Resources for Language Teaching;
  • Module 3 – Managing the Teaching and Learning Process.

През 2011 г. придобива международно валиден сертификат за преподаватели по английски език CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), University of Cambridge ESOL Examinations.

През 2012 полага изпит TKT (Teaching Knowledge Test) Young learners – сертификат за преподаватели по английски език на деца от 6 до 12 годишна възраст.

Два пъти печели грант по програма  „Учене през целия живот”,  секторна програма „Коменски” и посещава двуседмичени квалификациони курсове във Великобритания:

  • “Technology Enhanced Language Learning” в Bell International Institute, Лондон
  • “First Certificate for Teachers of Business English”, в International Projects Centre, Ексетър. Обучението завършва с изпит и сертификат за преподавател по бизнес английски на Лондонската търговска индустриална камара

Г-жа Радунчева има богат опит като преподавател по общ, бизнес и разговорен английски в курсове за възрастни. Работила е като учител по английски език в предучилищен, начален, основен и среден курс на обучение. Интересува се от нови, нетрадиционни методи на преподаване, смело екпериментира и искрено вярва, че всеки човек има свой собствен най-добър начин за усвояване на чужд език, а учителят е този, който трябва да му помогне да го намери.