Сертификатни курсове

  • Обучение в групи от 5 до 8 ученика, разпределени според знанията и уменията, след тест за определяне на нивото.
  • Учебни програми съобразени с програмите за сертификатните изпити на Кеймбридж.
  • Едновременно развиване на четирите основни умения – четене, писане, слушане и говорене.
  • В края на курса учениците полагат пробен изпит за съответното ниво. При желание, учениците могат да положат изпит за международен сертификат – Cambridge Assessment English Exams. (*изпитите се администрират от изпитен център BRITANICA и за тях се заплаща допълнителна такса)
  • Обучението се провежда два пъти седмично по 90 мин.
  • Хорариум – 120 уч. часа.
  • Цена:

– такса за обучение – 585 лв. (9 вноски по 65 лв.) 

– учебни материали – 70 лв.

  • Нива:                                            

   PET (B1)   FCE (B2)   CAE (C1)