Сертификатни курсове

  • Онлайн обучение в групи от 4 до 6 ученика
  • Тест за определяне на нивото
  • График – два пъти седмично по 60 мин.
  • Хорариум – 96 уч. часа
  • Цена: 720 лв. (9 вноски по 80 лв.) 
  • Учебни програми съобразени с програмите за сертификатните изпити на Кеймбридж
  • Едновременно развиване на четирите основни умения – четене, писане, слушане и говорене
  • В края на курса учениците полагат пробен изпит за съответното ниво
  • Регистрация за изпит за международен сертификат – Cambridge Assessment English Exams. (*изпитите се администрират от изпитен център BRITANICA и за тях се заплаща допълнителна такса)