Годишно обучение за деца

При нас вашите деца попадат в позитивна и подкрепяща среда, идват с желание, обичат да учат и напредват бързо и уверено, защото се чувстват приети и ценени. Ние вярваме, че добронамереното отношение и високият професионализъм са ключа към успеха на нашите ученици.

Основният подход в нашето обучение е комуникативният – децата развиват умения да разбират и да говорят на английски език. Постепенно се въвеждат уменията за четене и писане. В обучението си използваме интерактивна бяла дъска и подходящи учебни материали.

Родителите регулярно получават доклад за напредъка на ученика. В края на учебната година учениците полагат финален изпит и получават сертификат за преминатото обучение.

Обучението е групово, като групите са от 5 до 8 деца. Занятията на групата са два пъти седмично по 60 мин. (за по-малките, Minis и Primary 1 по 40 мин.). Обучението в група дава възможност за взаимодействие не само с учителя, а и с другите деца – децата се учат да ползват езика като средство за общуване. Освен това, заниманията в група са интерактивни и интересни. При нужда можем да организираме и индивидуални занимания дават възможност за фокус върху индивидуалните нужди, допълнителни упражнения, наваксване с пропуснат материал или надграждане.

Нашите учебни програми естествено и плавно подготвят учениците ни за изпитите за международен сертификат на Cambridge Assessment English.  Явяването на тези изпити е по желание. Те се администрират от изпитен център BRITANICA и за тях се заплаща допълнителна такса. 

ниво в Езиков център АВСизпит на Кеймбридж за деца и ученици
Primary 3Starters/Pre-A1
Primary 4Movers/A1
Secondary 1Flyers
Secondary 2Flyers/KET/A2
Secondary 3PET/B1