Сертификатите на Университета Кеймбридж удостоверяват нивото на владеене на английски език и са изключително престижни и популярни сред изучаващите английски език като чужд в цял свят. Те са необходими при кандидатстване в университет в България и чужбина или като доказателство за владеене на английски език пред работодатели и различни международни организации. Сертификатите на Кеймбридж са безсрочни. Те са приравнени към Общоевропейската Езикова Рамка, което ги прави разбираеми и достъпни и допълнително улеснява признаването им от хиляди университети и работодатели по света.

Притежаването на такъв сертификат отваря много врати и предоставя неограничени възможности.

Cambridge English: Young Learners, познати още като YLE са серия от забавни и мотивиращи изпити по английски език, специално предназначени за деца. Хиляди родители по цял свят, избират тези тестове, за да проверят как се справя детето им в  изучаването на английски език съобразно международно признатите стандарти.

Благодарение на сътрудничеството ни с Изпитен център BRITANICA, в Езиков център ABC,  както малките ни ученици, така и нашите курсисти от всички възрасти могат да бъдат консултирани, подготвени и регистрирани за полагането на изпитите на Университета Кеймбридж.

Видове изпити и нива

Ниво според
Общоевропeйската
езикова рамка
Ниво в
Езиков център АВС
Изпити на Кеймбридж
по общ английски
Изпити на Кеймбридж
по бизнес английски
А1 Starter, Mover, Flyer  YLE
А2 Elementary KET
Key English Test
B1 Pre-Intermediate
Intermediate
PET
Preliminary English Test
BEC Preliminary
B2 Intermediate
Upper-Intermediate
FCE
First Certificate in English
BEC Vantage
C1 Advanced CAE
Certificate of Advanced English
BEC Higher
C2 Proficiency CPE
Certificate of Profeciency in English