IELTS (The International English Language Testing System) е изпит за владеене на английски език за тези, които искат да учат или да работят в среда, в която комуникацията е на английски език. Той има два варианта – академичен и общ. Ако искате да учите в университет, в който общуването и обучението са на английски език, изберете академичния вариант (IELTS се признава от образователни институции по целия свят); ако желаете да работите или да имигрирате в Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Канада, САЩ, тогава за вас е подходящ общия вариант. И при двата варианта се тестват четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане, като при единия се тестват уменията за общуване в академична среда, докато при другия – в по-практичен, ежедневен контекст. Комуникативните умения се проверяват под формата на интервю със сертифициран изпитващ. Оценката е по скала от 1 до 9.